Hi, How Can We Help You?

Situació personal i familiar:...

Situació personal i familiar: Model 145

A principi de cada any les empreses lliuren a cadascun dels seus treballadors el Model 145 de Comunicació de dades al pagador per al càlcul de les retencions d’IRPF; un document fonamental per a la declaració de l’impost sobre la renda que caldrà presentar a l’any següent; seguidament et donem les claus perquè puguis omplir de forma correcta el Model 145.

El Model 145 de retencions sobre rendiments del treball té com a finalitat comunicar al patró les dades personals i familiars dels seus treballadors, perquè pugui calcular la retenció d’IRPF que li correspon a cada un d’ells en l’exercici fiscal. L’empresa està obligada per llei a retenir un percentatge dels ingressos de cada treballador per al futur pagament de la declaració de la renda.

Cal destacar que s’ha d’assegurar que la retenció de nòmina està calculada de forma correcta sobre la base de la informació subministrada en el Model 145; Les dades subministrades són responsabilitat del treballador i han de ser reals i ajustades a la seva situació actual; pel que si es produeixen canvis al llarg de l’exercici fiscal es fa necessari omplir de nou el formulari.

Com en tot formulari d’hisenda s’ha d’omplir tenint cura de col·locar acuradament les dades, evitant col·locar dades errònies o falses, ja que al moment de detectar-los, es poden imputar al treballador sancions establertes per la llei, recorda que no hi ha hagut canvis en la teva situació familiar, des de l’última vegada que ho vas omplir, no estàs obligat a fer-ho.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *