Hi, How Can We Help You?

Què són les empreses familia...

Què són les empreses familiars, el Protocol Familiar i la importància d’aquest

L’empresa familiar és una peça clau en l’economia espanyola. Segons l’últim estudi realitzat per l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), s’estima que més del 80% sobre el total d’empreses de l’Estat són familiars. Amés, aquest tipus d’empreses generen més del 50% del PIB del sector privat. Les xifres no disminueixen massa si fem una ullada al panorama internacional. De fet, més d’un 50% del total d’empreses de la Unió Europea són familiars.

No podem passar per alt aquestes xifres, i per això és convenient conèixer les característiques pròpies de les empreses familiars i quines són les actuacions que han de portar a terme per poder garantir una continuïtat generacional i positiva.

Com podem definir l’empresa familiar i quines són les seves característiques?

Podem definir una empresa familiar com a una empresa on el patrimoni i govern estan exercits pels membres d’una o varies famílies amb l’objectiu de prosperar i seguir amb l’empresa a mans de la següent generació. En la mesura que es produeix un major transit generacional, la direcció, l’administració i en definitiva, la propietat de l’empresa, es divideix entre més branques de parentiu.

Així, les característiques diferenciadores d’una empresa familiar són les següents:

  • Propietat concentrada en un grup familiar.
  • Participació del grup familiar en el govern de l’empresa i per tant, en la presa de decisions.
  • Objectiu i vocació de continuïtat familiar i empresarial

Per una banda, de la interrelació entre família i empresa neixen valors que destaquen sobre els de les altres empreses. Alguns d’aquests valors són: més compromís en el negoci, atenció a clients més cordial i pròxima, major grau d’autofinançament i reinversió dels beneficis i relació govern-treballadors més estreta.

Per altra banda, però, aquestes relacions també són les causants d’una gran part de les limitacions que les empreses familiars han d’afrontar. És molt habitual que les relacions, precisament familiars, puguin posar en risc aquests vincles. Ja sigui per diferents punts de vista o valors empresarials com per diferencies en l’àmbit personal.

Tots coneixem l’expressió: “no barrejar negocis i família”. En l’àmbit de l’empresa familiar aquesta expressió pren més protagonisme, i per aquesta raó i tot el que s’ha exposat anteriorment, és important establir un Protocol Familiar.

Establir un Protocol Familiar és imprescindible per regularitzar les pràctiques professionals, garantir un bon desenvolupament empresarial i una expansió satisfactòria.

La importància del Protocol Familiar.

El Protocol Familiar és un instrument que permet a les empreses familiars establir les pautes a seguir pel bon funcionament de les relacions família-empresa en el desenvolupament de les activitats empresarials que comparteixen, tant en l’actualitat com en el futur.

Aquest ha de regular i tractar les relacions laborals i econòmiques de l’empresa, la relació entre els socis així com la seva entrada i sortida de la societat, el relleu generacional de l’empresa, la formació i les capacitats dels futurs directius o dels treballadors, els valors ètics i els valors empresarials propis de la família, les fórmules i la operativa a seguir per a la resolució de conflictes que poden sorgir al llarg de la vida empresarial i en definitiva, guiar les actuacions familiars dins l’empresa.

Convé que els membres de la família arribin a un consens per establir com serà aquest Protocol. Plantejar una manera de treballar, de gestionar i d’organitzar.

Seguint aquestes pautes, les famílies hauran d’elaborar els seu propi protocol, que serà únic i adequat a les necessitats que requereixi cada empresa i família en particular. Ha de cobrir les incerteses que poden sorgir i crear un ambient de confiança i seguretat per a tots els membres.

Una vegada desenvolupat, estudiat i posat en comú, s’haurà d’executar i posar en marxa elaborant documents jurídics i legals i establint els òrgans de govern que s’han descrit al mateix.

Finalment, caldrà realitzar un seguiment d’aquest Protocol en el dia a dia de l’empresa. No només és important plantejar i elaborar un Protocol Familiar, aquest s’ha d’introduir de la manera adequada en una companyia, s’ha de revisar regularment i complir en tots els seus àmbits.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *