Hi, How Can We Help You?

Que és i com funciona el Crow...

Que és i com funciona el Crowfunding?

Actualment sentim a parlar del crowfunding a diferents medis, però: què és realment el crowfunding i com funciona aquest en el dia a dia?

Generalment, quan una persona o empresa vol emprendre un projecte, necessita de finançament aliè per portar-lo a terme. Aquest finançament, fins ara, es basava pràcticament només en la obtenció de crèdits bancaris o subvencions. Actualment, amb l’arribada de les noves tecnologies, tenim una altra opció: el crowfunding.

El crowfunding, o micromecenatge amb català, es defineix com a una xarxa de finançament col·lectiu que funciona a partir d’aportacions monetàries d’altres persones o empreses (els “mecenes”). Generalment, aquestes aportacions o participacions es porten a terme de manera online en diverses plataformes creades per a tal fi. Tot i que és avui en dia que se’n sent a parlar, els seus orígens es remunten molt més enrere, quan encara ni en sentíem a parlar d’internet. Aquest mètode de finançament ja es va utilitzar per a poder fer realitat la gira de varis grups de música en viu com el conegut Extremoduro el 1989 o el grup de rock britànic Marillon.

El seu funcionament és molt senzill, d’aquí el seu gran èxit. Per norma general, les persones o entitats que volen portar a terme un projecte, han d’enviar-lo a una plataforma especialitzada de crowfunding. Una vegada és valorat i aprovat per un equip encarregat d’aquesta tasca , es publica dins la pròpia plataforma o comunitat per un temps determinat per tal d’aconseguir el finançament desitjat. El projecte queda tancat quan s’aconsegueix el finançament objectiu o quan finalitza el temps establert per portar-ho a terme.

Tot tipus de projectes i iniciatives són els que ens podem trobar dins una plataforma de crowfunding, des de la creació de noves empreses o noves construccions fins a projectes artístics o musicals. Només es tracta d’atraure als col·lectius perquè vulguin participar del projecte en qüestió.

Els mecenes que realitzen una aportació a l’iniciativa, generalment, reben algun tipus de contraprestació. Segons el tipus de model de crowfunding, aquesta contraprestació pot basar-se en xecs regal, en descomptes o fins i tot, en participacions al propi projecte.

Així doncs,  el CROWFUNDING és un mètode de finançament aliè i col·lectiu on un emprenedor (professional o no) publica un projecte o iniciativa per atraure persones amb l’objectiu que aquestes efectuïn una aportació dinerària a canvi de recompenses que poden canviar a criteri del creador del projecte.  Aquest mètode aporta avantatges tals com aconseguir el finançament necessari o desitjat sense haver d’endeutar-se amb entitats bancàries, donar-se a conèixer o fins i tot, saber la opinió dels internautes abans de llençar la iniciativa al mercat.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *