Hi, How Can We Help You?

Què és un Pla d’Empres...

Què és un Pla d’Empresa?

Un Pla d’Empresa o pla de negoci és una de les eines més útils quan es vol avançar amb peu ferm en un projecte empresarial, ja que permet identificar, descriure i analitzar tota oportunitat de negocis, considerant la seva factibilitat des del punt vista tècnic, operativa i financer. A més, permet desenvolupar les estratègies i procediments necessaris perquè aquesta oportunitat pugui transformar-se en un projecte viable per a una determinada empresa o sector empresarial.

Per a qualsevol empresa ja establerta aquest document pot permetre adaptar-se a les noves realitats del mercat, facilitant la reconducció de processos ja obsolets o de baixa productivitat, així com qualsevol aspecte organitzatiu, financer o comercial, que li permeti avançar en l’assoliment dels seus objectius o impulsar el creixement de l’empresa.

Cal esmentar que un pla de negocis ben redactat i estructurat és un document molt valuós a l’hora d’exposar una idea de negoci a la junta directiva d’una empresa o a inversors, bancs i institucions financeres, etc.

Utilitat del Pla d’Empreses

Tot Pla d’Empresa ha de complir amb dos objectius concrets:

  1. Determinar la viabilitat del projecte, ja que permet als promotors realitzar un estudi profund de les variables que poguessin afectar-li durant el seu desenvolupament, el que els brinda informació rellevant i oportuna. Un cop s’ha posat en marxa el projecte, el Pla d’Empresa, funge com una poderosa eina interna que ajuda a mesurar i avaluar en forma eficient el desenvolupament de cadascuna de les etapes del projecte.

    A més permet descobrir les possibles desviacions que es puguin presentar, per tal que es prenguin les accions correctives de manera oportuna, per garantir el desenvolupament del projecte d’acord amb els paràmetres establerts.

  1. Servir de carta de presentació. El Pla d’empresa i els seus resultats concrets són la millor carta de presentació que es tenen d’un projecte, ja que permeten demostrar la seva viabilitat a l’hora de sol·licitar qualsevol tipus de col·laboració, fins i tot econòmica, davant terceres persones, institucions bancàries o financeres, inversions o altres organitzacions.

Recomanacions per a l’elaboració d’un Pla d’Empreses

Un bon Pla d’empresa requereix de la cura d’aspectes formals relacionats amb la seva estructura, contingut, ús correcte del llenguatge, i fins i tot disseny i presentació del seguiment, pel que és molt important seguir les següents recomanacions:

  • S’ha de garantir que la informació utilitzada per a l’elaboració del pla sigui de qualitat, veraç i comprovable.
  • La redacció ha de ser tècnica, en tercera persona, a més de clara i precisa.
  • Les dades que s’incloguin en el pla han de ser actualitzats, precisos i verificats, ja que qualsevol desfasament, per petit que sigui, pot afectar el desenvolupament del projecte, el qual abasta totes les àrees de l’activitat que desenvolupa l’empresa.
Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *