Hi, How Can We Help You?

Cultura empresarial

Cultura empresarial

ASSESSORIA M. GIRONÈS compte amb una cultura empresarial que defineix la trajectòria i vida de la companyia. Marca la manera d’actuar i interactuar amb els grups d’interès o “stakeholders” de l’empresa, des dels clients més fidels fins a les entitats que intervenen en contra dels seus objectius.

Els pilars fonamentals de la nostra cultura empresarial recauen sobre normes ètiques i morals d’importància absoluta:  INTEGRITAT, CONFIANÇA, JUSTÍCIA, RESPONSABILITAT, TRANSPARÈNCIA, RESPECTE, SEGURETAT, RIGOR, TREBALL EN EQUIP, COHERÈNCIA I HONRADESA.

Compartir el post