Hi, How Can We Help You?

Comptable

Comptable

La comptabilitat és una eina imprescindible per prendre decisions empresarials. Un control adequat i constant d’aquesta permet  conèixer la  situació econòmica, patrimonial i financera real de l’empresa.

  • Assessorament comptable general
  • Registre d’ operacions comptables d’acord al Pla General de Comptabilitat
  • Confecció detallada, presentació i dipòsit dels Comptes Anuals
  • Interpretació dels estats financers
  • Seguiment i control real de la seva situació econòmica, patrimonial i financera
  • Elaboració i legalització dels llibres oficials obligatoris
  • Conciliacions comptables
  • Anàlisis d’oportunitats empresarials
Compartir el post