Hi, How Can We Help You?

Proximitat

“Cada client, sigui empresa o persona física, és únic! Per això, necessita solucions i metodologies úniques.” Partint d’aquesta premissa, establim una relació directa i personal amb cada un dels nostres clients. Una atenció personalitzada i enfocada a la resolució de qualsevol Read More

Cultura empresarial

ASSESSORIA M. GIRONÈS compte amb una cultura empresarial que defineix la trajectòria i vida de la companyia. Marca la manera d’actuar i interactuar amb els grups d’interès o “stakeholders” de l’empresa, des dels clients més fidels fins a les entitats que intervenen en contra dels seus objectius. ...

Read More

Eficiència

L’eficàcia i l’eficiència són valors que, sovint, es confonen. L’eficàcia fa referència a la capacitat d’assolir els objectius marcats, sense tenir en compte els recursos utilitzats. L’eficiència, en canvi, és la relació entre aquests recursos i l’èxit. La combinació d’atributs que creiem impresc...

Read More

Atenció personalitzada

Cada client, sigui empresa o persona física, és únic! Per això, necessita solucions i metodologies úniques.” Partint d’aquest lema, establim una relació directa i personal amb cada un dels nostres clients. L’objectiu és brindar un servei totalment adaptat a les necessitats i preferències de cada un ...

Read More

Mercantil

A l’Assessoria M. Gironès comptem amb un ampli coneixement en totes les disciplines legals relacionades amb l’activitat empresarial i les relacions que se’n deriven perquè els nostres clients puguin portar a terme qualsevol operació amb plena seguretat.

Fiscal i Tributari

Un estudi detallat de la fiscalitat de les operacions empresarials suposa una peça clau a l’hora de realitzar aquestes. Nosaltres l’ajudem a trobar l’opció tributaria òptima.

 • Assessorament fiscal general a persones jurídiques i físiques
 • Gestió d’obliga...

  Read More

Comptable

La comptabilitat és una eina imprescindible per prendre decisions empresarials. Un control adequat i constant d’aquesta permet  conèixer la  situació econòmica, patrimonial i financera real de l’empresa.

 • Assessorament comptable general
 • Registre...

  Read More

Laboral

L’àrea de Dret Laboral s’ha convertit en una peça clau en la gestió i evolució de l’estructura empresarial. Per això volem acompanyar-lo en tot aquest procés.

 • Assessorament integral sobre politiques laborals
 • Obtenció de tota la documentació laboral nec...

  Read More