Hi, How Can We Help You?

Com planificar el tancament de...

Com planificar el tancament de l’any 2016?

S’acosta el final de l’any 2016 i el més habitual és que l’exercici econòmic de les societats coincideixi amb l’any natural, és a dir, que vagi de l’1 de gener fins al 31 de desembre. Partint d’aquesta premissa, és en aquesta última data quan les empreses han de realitzar el tancament de la seva comptabilitat financera a fi de poder determinar el resultat comptable i patrimonial que ha obtingut la societat durant l’any.

La comptabilitat financera és una tècnica que està al servei de l’empresa. Aporta la informació necessària perquè l’entitat pugui avaluar i analitzar els resultats obtinguts durant l’any, i conseqüentment, els responsables d’aquesta tasca puguin prendre les decisions oportunes perquè el negoci funcioni i creixi òptimament.

A més, un cop fem el tancament comptable de l’exercici, per evitar sorpreses desagradables amb l’Agència Tributària i els seus requeriments d’inspeccions, s’ha de fer el tancament fiscal. És important conèixer i  complir am la normativa fiscal vigent i actualitzada. Seguint els consells que exposem a continuació serà molt més senzill que la comptabilitat s’ajusti a la imatge fidel de la situació de l’empresa i que per tant,  tota la confecció de les obligacions fiscals pertinents siguin correctes.

Alguns dels aspectes més importants a tenir en compte a final d’any i que ens poden arribar a estalviar molts mals de cap són els següents:

Comprovar el nostre inventari. En el cas que la nostra empresa es dediqui a la comercialització i/o transformació de mercaderies, és important que aquesta disposi d’un inventari d’”stock” actualitzat i que s’adeqüi amb la realitat ja que les existències i la seva variació afecten al resultat de l’empresa.

Hem d’assegurar-nos d’actualitzar correctament les dotacions d’amortització de l’immobilitzat. Si hem adquirit béns durant l’exercici, convé que estiguin amortitzats només pels dies a partir de la seva compra. A més, és convenient tenir en compte que complim amb la normativa actualitzada de les amortitzacions. Fiscalment, caldrà fer els ajustaments necessaris per adequar la nostra comptabilitat.

Verificar la xifra de clients per cobrar. És convenient verificar les factures que porten temps sense cobrar i així plantejar accions com reclamacions de pagaments, reclamacions d’IVA, etc.

Comprovar que els impostos estan correctament reflectits a la nostra comptabilitat. Hem de comprovar el model 390 i revisar possibles factures sense comptabilitzar o que puguin estar duplicades.

Comprovar comptes de despeses de personal. Caldrà revisar el model 190 i comprovar possibles errors o pagaments que no s’hagin comptabilitzat.

Revisar la nostra tresoreria. Convé revisar que els nostres saldos bancaris i de caixa coincideixin amb el saldo real que hi ha als comptes bancaris i caixa d’efectiu. Fer un arqueig d’efectiu és essencial.

Seguint aquests consells al llarg de l’any, trimestre a trimestre, evitarem la càrrega de feina que suposa a final d’any. Alguns d’aquests errors són molt habituals, així que convé tenir-los en compte ja que guanyarem en coneixements sobre la nostra empresa per poder prendre les decisions adequades i en tranquil·litat en front un possible requeriment o inspecció de l’Agencia Tributaria.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *