Hi, How Can We Help You?

Operacions Vinculades: Nou mod...

Operacions Vinculades: Nou model d’informació

L’article 18 de la llei de l’Impost sobre Societats regula la valoració (de mercat) i la documentació especial que han de tenir les operacions que l’empresa vagi a realitzar entre persones o entitats vinculades.

Fins a la data, quan aquestes operacions vinculades superaven els límits que estableix la norma, havien de informar-se al model 200. En un apartat de l’Impost sobre Societats amb les dates de presentació mateixes.

Un recent Projecte d’Ordre Ministerial obliga les entitats a informar d’aquestes operacions vinculades a través del Model 232 (Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals).

El model en qüestió tindrà un termini de presentació diferent al model 200 (Declaració de l’Impost sobre Societats). Concretament i amb caràcter general, s’ha de presentar davant l’administració de l’1 al 31 de maig.

Cal destacar que, per a l’exercici 2016, el termini per a presentar telemàticament el model 232 de l’any 2016 és de l’1 al 30 de novembre d’aquest any 2017.

H2 Quines són les operacions que aniran incloses en el model 232?

En el model 232 s’ha d’informar sobre aquelles operacions abans incloses en el model de l’Impost sobre Societats (Model 200), a més és obligatori incloure totes les operacions que excedeixin els cent mil euros, així com també tot tipus d’importació major a dos-cents cinquanta mil euros, però això no és tot el que hem d’informar en el nou model.

Totes aquelles operacions com venda d’immobles o adquisició de propietats, conegudes com a operacions específiques, també han de ser afegides al model 232, també hem d’afegir totes les operacions d’import conjunt realitzades amb l’entitat vinculada sempre que siguin superiors al 50% de la seva xifra de negocis.

H3 Supòsits de vinculació establerts per la llei

  • Relació soci – societat on es posseeixi un 25% de participació.
  • Relació dels consellers i administradors de les entitats amb la societat, excepte en la paga pel compliment de les seves funcions.
  • Vinculació familiar: incloent familiars de tercer grau.
  • Relació intragrup – atenent a la definició estipulada en l’art. 42 del Codi de Comerç.
  • Entitats residents i els seus establiments a l’estranger.
  • Entitats en les quals hi ha els mateixos socis (25% de participació) o hi ha parentius, directament o indirectament.

Per finalitzar, cal assenyalar, que les entitats que realitzen operacions vinculades no només estan obligades d’informar aquestes operacions en el model en qüestió, sinó que a més, la Llei obliga a preparar la documentació necessària per acreditar que aquestes operacions es realitzen a preu de mercat .

La dita documentació es simplifica depenent de l’Import Net de la Xifra de Negocis (INXN) de la societat o grup de societats.

Per saber si la seva empresa està obligada a presentar el nou model 232 o necessita qualsevol assessorament sobre aquest tipus d’operacions no dubti en contactar amb l’equip professional d’Assessoria M. Gironès. Estudiarem el seu cas amb profunditat.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *