Hi, How Can We Help You?

Nova sentència referent a per...

Nova sentència referent a permisos per naixement, matrimoni i mort d’un familiar

Interpretació legal modifica compte de dies per a certs permisos retribuïts

El 13 de febrer de 2018 una sentència del Tribunal Suprem ha introduït canvis en la interpretació a l’aplicació de les llicències o permisos retribuïts, llevat d’algunes excepcions, s’iniciava el recompte dels dies efectius del permís a partir de la data posterior al fet que ho causava i ara es comptaran des del primer dia laborable posterior a aquest.

La sentència estipula que els permisos retribuïts es comptin des de la primera jornada laborable i que la data en què s’inicia el gaudi dels permisos regulats en l’Article 37.3 de la Llei de l’Estatut de Treballadors (LET), 15 dies per matrimoni, 2 dies per naixement de fill i mort de familiar, no computen en dies que no siguin laborables.

Expliquen que sí un fill neix un cap de setmana o dies de descans setmanal, el permís per aquest naixement per al treballador computarà a partir del proper dilluns o dia laboral següent, ja que el cap de setmana o dia de descans no poden considerar laborables.

Els permisos s’atorguen en dies laborables

Apartant-se de la interpretació literal del conveni de l’AN, la sentència s’acull a diferents formes d’interpretació que preveu l’Article 3.1 del Conveni Col·lectiu i denota concloentment que el precepte convencional admet que el permís és faltar a la feina per causa justificada i òbviament en festius o dies no laborables no es necessita permís.

En conseqüència, si el dia que es produeix el succés que motiva al permís és un no laborable, està clar que des del primer dia laborable posterior al matrimoni, naixement o mort s’iniciarà el compte autoritzada com a permís.

Compten només els dies hàbils

A més, aclareix que no desvirtua l’expressió del Conveni Col·lectiu referent al fet que des que passi el fet causant, ja que és a partir del fet que el motiva i no abans. La Sala condiciona les seves conclusions a que el gaudi del permís es produirà el dia inicial laborable o des del primer dia laborable següent al firat.

La interpretació en la sentència regula el descans setmanal, festes i permisos disposant que el treballador pugui absentar-se amb dret a remuneració en dies laborables, condicionant el compte dels dies sol a dies hàbils i que en cada cas el conveni col·lectiu regularà les condicions del gaudi .

La sentència aplica al conveni col·lectiu del sector Contact Center i es pot prendre per al debat de permisos amb dret a retribució, ja que inicia les bases per al còmput del gaudi del permís retribuït pels motius esmentats. Mentrestant, que els permisos per vacances, maternitat, paternitat o per excés de jornada encara no regulen al respecte.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *