Hi, How Can We Help You?

Nova mesura en contra del frau...

Nova mesura en contra del frau fiscal i el blanqueig de capitals

El Govern està treballant en un decret de llei per modificar la normativa vigent a dia d’avui sobre la limitació de pagaments en efectiu.

Com ens afecta, fins ara, la limitació de pagaments en efectiu?

L’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributaria i pressupostaria i d’adequació de la normativa financera per la intensificació de les actuacions a la prevenció i lluita en contra el frau estableix, fins ara, que el límit de pagaments en efectiu permès és d’un màxim 2.500 euros en determinades operacions. En concret, les operacions en les que alguna de les parts actuí com a professional o empresari. Tot i així, aquest límit serà de 15.000 euros en el cas que el pagador sigui una persona física amb domicili fiscal fora d’Espanya i no actuí en qualitat d’empresari o professional.

A efectes de calcular aquests límits es tenen en compte tots els pagaments fraccionats de l’operació. I no intervenen dins aquests límits els pagaments o ingressos realitzats en entitats de crèdit.

L’incompliment d’alguna d’aquestes limitacions suposa una infracció administrativa greu. Els infractors i possibles sancionats són tant el pagador com el receptor i hauran de respondre solidàriament davant l’Agencia Estatal d’Administració Tributaria els dos.

La sanció esmentada prescriu als 5 anys, és per aquesta raó que hem de guardar els justificants de pagament durant 5 anys per poder acreditar que el pagament es va fer mitjançant un tipus de pagament diferent a l’efectiu i acceptat per llei.

Què entenem per pagament en efectiu?

Segons l’article 34.2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, sobre la prevenció de blanqueig de capitals i de finançament al terrorisme podem entendre que un pagament en efectiu és qualsevol dels següents casos:

  • Moneda metàl·lica i paper, ja sigui nacional o estranger.
  • Xecs bancaris al portador denominats en qualsevol moneda.
  • Qualsevol altre tipus de pagament amb un medi físic ja sigui electrònic o concebut per a fer-los servir com a un mitjà de pagament al portador.

Algunes alternatives als pagaments en efectiu són les transferències, la utilització de targetes de crèdit i/o dèbit o els xecs nominatius.

El Govern vol limitar el pagament en efectiu a 1.000 euros

Amb el motiu de dissuadir i frenar tant el frau com l’economia submergida, el Govern ja treballa en un nou decret de llei, tal com s’ha exposat anteriorment. Aquest pretén limitar el pagament en efectiu a 1.000 euros en comptes dels 2.500 que hi ha actualment.

Què passarà si encara limitem més aquest import?

Limitar a 1.000 euros els pagaments permesos en efectiu és una mesura que està donant molt a parlar en tot tipus d’àmbits.

En l’àmbit empresarial podria suposar una modificació en la manera organitzativa de treballar, tant d’efectuar pagaments com cobraments. En l’àmbit particular, d’igual manera podria suposar un nou procés d’efectuar els pagaments. És relativament fàcil contractar un servei o comprar un bé que superi el preu de mil euros. De totes maneres, aquest nou decret encarà no està tancat i donarà molt més a parlar.

Cal esmentar que el Govern està treballant i estudiant altres mesures tals com el subministrament immediat de la informació de l’IVA (del qual parlarem en un altre article) per evitar fraus i d’aquesta manera millorar el control tributari per complir amb el dèficit fiscal millorant la recaptació d’impostos.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *