Hi, How Can We Help You?

Normativa Intrastat registra i...

Normativa Intrastat registra intercanvi de mercaderies de la Unió Europea

Es coneix com la Intrastat a la normativa que permet que es determini el lliurament de dades que són necessaries per el disseny de l’estadística relacionada amb els intercanvis de béns entre els estats membres de la Unió Europea (UE) i constitueix molt més que una declaració per mitjà d’aquest sistema on es registren els intercanvis de mercaderies, serveis i béns entre els estats i la UE.

Aquestes dades que conformaran la manifestació de la informació estadística han de ser lliurats per les persones jurídiques o físiques que estan subjectes al pagament de l’IVA i que intervenen en l’intercanvi de béns amb un altre estat membre de la UE. A més, en aquest rang hi ha els empresaris que superin els llindars d’exempció establerts per al lapse de referència en euros en el sistema Intrastat.

Operacions intracomunitàries

Des que una empresa inicia els lliuraments o adquisicions conegudes com intracomunitàries de mercaderies ha de fer ús del model 349 amb el qual es realitza la declaració recapitulativa d’aquestes operacions, independentment sigui el seu volum, ja que és exigible en molts casos, però només han de presentar la declaració estadística quan superen certs límits.

La informació que s’obté de la Intrastat és moltes vegades requerida per institucions i organismes nacionals i també de la Unió Europea i fins i tot per les associacions empresarials i sectorials i institucions de caràcter acadèmic, per analitzar el seu contingut com el nivell del foment de l’exportació, l’increment dels mercats, desenvolupament i càlcul macroeconòmics; entre d’altres.

Sol informar el tipus de mercaderies, el seu valor, les unitats o quilograms de cada producte i al seu torn, el país destí i origen de les mercaderies, entre altres dades, com les balances comercials que hi ha entre els Estats membres de la UE.

Registre de dades

Igual, permet que l’Administració disposi de les dades d’aquestes operacions amb tercers països, tot i que les dades individuals estan subjectes a la confidencialitat, de manera que es publiquen de manera agregada per tal que els operadors no siguin identificats.

Els que estan en l’obligació de presentar la Intrastat han d’haver formalitzat el contracte d’exportació o importació de mercaderies, excepte quan es tracti d’un contracte de transport. Mentre, els que procedeixin a l’expedició o introdueixin mercaderies han de complir amb la Intrastat.

Cal destacar que els que estan subjectes a l’IVA però intervenen en intercanvi de serveis estan exclosos d’aquest sistema i que és el mateix cas de les operacions comercials que es realitzen amb procedència o destinació fins a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla no s’han de declarar a Intrastat.

La presentació de l’Intrastat es realitza quan es fan operacions de sortida de mercaderia que superin els euros determinats durant l’any natural anterior i s’han de reflectir en la seva declaració en el curs de l’any quan s’assoleixi el límit requerit. Igual quan es tracti de l’entrada de mercaderies que procedeixen d’altres països de la UE i que aquests superin el límit fixat per a tal fi.

El termini per presentar la declaració telemàtica d’aquesta normativa es realitza amb els models específics fins al dia 12 o hàbil del mes següent al mes natural a les dades de les operacions declarades.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *