Hi, How Can We Help You?

Límits per a poder tributar e...

Límits per a poder tributar en mòduls

El Ministeri d’Hisenda va publicar al seu portal web el Projecte d’ordre per al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF que es desenvoluparà en l’any 2019, igualment per al règim especial simplificat de l’IVA; l’ens ministerial ha indicat a més que ha decidit atorgar una pròrroga als límits de mòduls per un any més.

El que implica que els límits de facturació de 250.000 i 150.000 euros establerts per a tots aquells autònoms que paguen tributs en règim de mòduls es mantindran al llarg del esdevenidor 2019, evitant l’enduriment d’aquests límits.

Aspectes de l’Ordre referits IRPF

L’Ordre publicada al portal en línia d’Hisenda manté l’estructura de l’Ordre HFP / 1159/2017 de data 28 de novembre de 2017, sota la qual s’han vingut desenvolupant el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, així règim especial simplificat de l’IVA durant aquest 2018; això indica que per a l’exercici fiscal 2019 es mantindran els índexs o mòduls, la quantia dels signes i totes les instruccions d’aplicació.

De la mateixa manera en aquesta ordre es manté la reducció del de 5 per cent del rendiment net de mòduls, segons els acords assolits a la Mesa del Treball Autònom, una mesura que afavoreix en gran mesura als autònoms que tributen sota aquesta modalitat.

Aspectes de l’Ordre referits a l’IVA

Els mòduls i les instruccions per a la seva aplicació relacionats amb el règim especial simplificat vigents per a l’any 2018, es mantenen per a tot el 2019.

La reducció del rendiment net calculat mitjançant el mètode de l’IRPF d’estimació objectiva i sobre les quotes percebudes per operacions relacionades amb el règim especial simplificat de l’impost de valor afegit de les activitats econòmiques que es desenvolupen en el terme municipal de Lorca.

La portaveu del Ministeri d’Hisenda ha assenyalat, val destacar, que els límits de mòduls es prorrogaran per un any més, el que indica, com ja es va esmentar, que es mantenen per al 2019 els límits de facturació per autònoms fixats en l’exercici anterior en 250.000 i 150.000 euros de facturació.

Amb aquesta mesura l’executiu mantindrà l’esdevenidor any els límits d’exclusió en cas que els rendiments íntegres reportats per l’autònom sobrepassin els 250.000 euros, així com en el cas que la facturació a empreses o professionals siguin majors a 125.000 euros.

De la mateixa manera es mantindrà el límit d’exclusió en cas que les adquisicions de béns i serveis sobrepassin els 250.000 euros; la decisió presa per Hisenda de mantenir els límits i atorgar una pròrroga als límits dels mòduls dels autònoms és molt probable sigui inclosa en els PGE – Pressupostos Generals de l’Estat per a l’esdevenidor 2019.

Val esmentar que en la llei vigent es contemplen límits a partir dels quals no es permet tributar per mòduls als autònoms a partir de l’any 2019, quan:

  • L’autònom obtingui rendiments íntegres majors a 150.000 euros.
  • L’autònom facturi a empreses o autònoms un total que superi els 75.000 euros.
  • L’adquisició de béns i serveis sigui superior a 150.000 euros.
Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *