Hi, How Can We Help You?

L’amnistia fiscal es dec...

L’amnistia fiscal es declara inconstitucional

La amnistia fiscal, coneguda com a Declaració Tributària Especial (DTE) va ser una mesura dissenyada l’any 2012. La seva finalitat era que aflorés els diners que els subjectes passius de cada impost havien amagat a l’administració. Al principi, els evasors només havien de pagar el 10% de les quantitats que no havien pagat. Aquest 10% es va convertir, posteriorment, en un 3%. Els contribuents, a més, no havien de pagar interessos de demora ni recàrrecs addicionals per no haver liquidat en el moment que els corresponia.

El Tribunal ha considerat aquesta mesura com a inconstitucional i en conseqüència, aquesta ha estat anul·lada.

Afecta repartiment fiscal i sosteniment de despeses públiques

L’argument del Tribunal és que aquesta mesura afecta el repartiment de la càrrega tributària i a l’obligació de contribuir en les despeses públiques regulada en la Constitució Espanyola.

Expliquen que no és possible que es reguli per la via de Reial decret llei un tipus reduït per substituir o extingir les responsabilitats fiscals dels contribuents de l’impost sobre la renda per a Persones Físiques i de l’Impost sobre Societats.

Han explicat que aquests impostos són dues bases estructurals de tot el sistema tributari, per mitjà dels quals es realitza la personalització del repartiment de la càrrega impositiva i que es tenen en compte criteris definits per la igualtat, progressivitat i capacitat econòmica.

Reconsiderarien aprovar-la per incrementar ingressos durant crisi econòmica

Alhora, el Tribunal Constitucional ha considerat que aquesta mesura que permetia regularitzar certes situacions especials amb els aspectes tributaris, podria ser reconsiderada sota l’argument que la mateixa s’apliqui per incrementar els ingressos públics, només en moments de crisi econòmica.

Però, no considera de cap manera que aquest tipus de mesures per reduir les responsabilitats fiscals siguin aprovades per la via del Reial decret llei, ja que es deixaria oberta la possibilitat perquè en el futur siguin aprovades altre tipus d’amnisties fiscals improcedents.

La sentència anul·latòria no afecta situacions de tipus jurídic-tributari ferms

Igualment, cal assenyalar que amb la disposició de nul·litat de l’amnistia fiscal no són susceptibles de revisió dels casos i les situacions de tipus jurídic-tributari ferms que s’hagin produït a conseqüència de la “Amnistia Fiscal” que s’ha declarat inconstitucional.

Atribueixen a aquesta acció de no ser revisades les situacions ja tramitades i aprovades apel·lant a l’amnistia fiscal, al compliment del principi constitucional de seguretat jurídica i que per tant, la sentència no afecta de cap manera als contribuents que es van beneficiar amb aquesta mesura reguladora.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *