Hi, How Can We Help You?

La nova llei de protecció de ...

La nova llei de protecció de dades

RGPD amb més protecció per a dades electròniques de ciutadans de la UE

Els ciutadans europeus des del 25 de maig hauran d’autoritzar a les empreses perquè aquestes puguin utilitzar les seves dades i a més podran conèixer quines de les seves dades estan fent servir, com els fan servir, per què i qui és el responsable d’aquesta informació, ja que a partir de la data entra en vigència la General data Protection Regulation (GDPR).

Aquesta llei de protecció afecta a totes les empreses que manegen dades de ciutadans europeus, estiguin o no localitzades en algun país europeu, de manera que es poden enfrontar a grans multes per incomplir la normativa, tema àlgid mediàtic d”una llei que porta una nova forma d’informació per als usuaris de les empreses tecnològiques.

El Reglament General de Protecció de Dades RGPD, com es coneix en espanyol, regula la protecció de les dades dels ciutadans i habitants de la Unió Europea i està vigent des de maig de 2016, amb obligatori compliment a partir d’aquest 25 de maig de 2018 .

S’espera que s’aprovi una nova llei que faciliti l’aplicació d’aquest Reglament on s’incloguin aspectes relacionats amb els usuaris menors d’edat, entre altres aspectes, la qual cosa està en tramitació parlamentària.

Unifica la regulació del servei tecnològic

És la primera normativa que engloba els països de la UE i unifica drets i deures 28 lleis diferents que regulaven la utilització de dades personals de part de les empreses i sectors tecnològics, com Apple, Amazon, Google i Facebook, que hauran de complir-la per a recollir, guardar, tractar o gestionar dades dels ciutadans europeus.

En aquest sentit, hauran d’informar als seus usuaris de la UE quines dades personals fan servir i per a què, de manera que especialistes en protecció de dades consideren que la llei ofereix més drets i processos als usuaris sobre les seves dades, ja que tindran més elements per controlar les seves dades amb informació més directa, clara, comprensible i accessible.

Amplia drets als usuaris

A més, el reglament indica nous drets i més poder per a les agències nacionals de protecció de dades i reconeix el dret a l’oblit i a la portabilitat. Els ciutadans poden sol·licitar i aconseguir que les dades siguin eliminades quan no siguin necessàries, s’hagin aconseguit sense el seu permís o de manera il·lícita.

Però, el dret a l’oblit no és absolut, cal ponderar l’abast d’aquest tipus de llibertat, ja que es pot contradir amb altres drets. Mentrestant, el dret a la portabilitat permet que les dades automatitzades puguin ser recuperades en un format estructurat de lectura que ajudi a facilitar el canvi de proveïdor i altres permutes.

Expliquen experts en dret que les empreses estan obligades a oferir informació sobre les dades facilitades directament pels usuaris i no la que hagin informat per mitjà de l’ús de les seves xarxes socials o per tractaments inferits posteriors, de manera que es preveu que a futur hi haurà més resolucions i interpretacions sobre aquest tema.

En aquest sentit, les dades personals en un web es poden cancel·lar més fàcilment, si hi ha una relació o termini legal per a la seva conservació a la xarxa. Igual, que la llei permet que els usuaris sol·licitin la confirmació sobre el processament de les seves dades i on han estat processades, per a què i fins i tot, poden sol·licitar còpia gratuïta de les dades usades.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *