Hi, How Can We Help You?

Gestió de l’IVA en les ...

Gestió de l’IVA en les operacions intracomunitàries: Model 349

El model 349 és una declaració informativa a través de la qual empreses i autònoms detallen les seves operacions intracomunitàries en un període determinat, que pot ser mensual, bimensual, trimestral o anual; període que dependrà del volum de les operacions realitzades.

En el Model 349 es detallen totes les operacions de compravenda de béns o serveis a empreses o professionals el domicili fiscal s’assenti en estat membre de la Unió Europea (UE).

Val destacar que per declarar una operació intracomunitària l’empresa o autònom ha d’estar donat d’alta en el Registre d’Operacions Intracomunitàries (ROI), comptar amb el NIF intracomunitari i emetre factura sense Impost sobre Valor Afegit (IVA).

Els subjectes passius de l’IVA que realitzin operacions intracomunitàries estan en l’obligació de notificar-les Hisenda; presentant el Model 349, d’acord a les següents condicions:

  • Que l’operació de compravenda no succeeixi en el territori de l’aplicació de l’impost, és a dir que es faci fora de territori espanyol i en algun dels 28 països de la UE i es dirigeixi a un altre país comunitari que tingui un gravamen diferent .

Les operacions realitzades amb les Canàries, Ceuta i Melilla, tot i ser territoris amb un tribut diferent a la resta del territori espanyol no es consideren com a operacions intracomunitàries, i que se’ls dóna la condició d’importacions o exportacions.

  • Tant el venedor com el comprador en aquesta operació han de ser treballador autònom o societat mercantil.
  • El venedor i el comprador han d’estar registrats de manera oficial com a operador intracomunitari i han de tenir un número d’identificació.
Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *