Hi, How Can We Help You?

Estan obligades les empreses a...

Estan obligades les empreses a registrar la jornada laboral de la totalitat dels seus treballadors?

L’any 2016, la Direcció General de Treball i Seguretat Social va girar una instrucció en la qual s’establia l’obligatorietat per a tota empresa de portar un control diari de les hores treballades pels seus empleats, sense discriminar si realitzaven o no hores extres o si estaven contractats a temps parcial o complet, el que va crear un notable nivell de confusió entre els ocupadors; fins i tot la situació es va veure agreujada per les inspeccions de treball que van seguir a la instrucció.

No obstant això, la Sala Social del Tribunal Suprem en data recent va reinterpretar l’article 35 de l’Estatut de Treballadors, rectificant l’anterior instrucció. En la sentència de data 2017.03.23, s’estableix que les empreses no tenen l’obligació de portar un registre de la jornada diària de tots els seus treballadors per tal de comprovar el compliment de l’horari laboral i la jornada de treball, s’estipula a més que només és necessari portar un registre de les hores extres treballades.

Les empreses, però, en el cas de contractes a jornada parcial, segueixen tenint l’obligació de registrar les jornades laborals dels seus treballadors diàriament, així mateix hauran de lliurar mensualment una còpia del registre al treballador. Les empreses ja no tenen l’obligació de controlar de manera diària les hores de feina d’aquells treballadors que estant contractats a temps complet.

La manera més idònia de portar el registre de jornada

El Tribunal Suprem estima necessari que es defineixi una nova normativa sobre el control de les hores treballades, que garanteixi el dret dels treballadors i respecti la seva intimitat, i que permeti a més portar el registre horari de la forma més idònia, la legislació actual no estableix un model de registre, però sí que indica que ha d’haver garanties que les dades fiables i no estiguin subjectes a variacions, així mateix han de complir les següents característiques:

  • El registre s’ha de dur de forma diària.
  • S’ha d’incloure l’horari d’entrada i sortida de cada treballador de forma correcta.

L’Estatut dels Treballadors, d’acord a la interpretació del seu article 35.5, indica que les no tenen l’obligació de portar un registre de la jornada diària de tot el seu personal, només necessiten portar el control de les hores extres treballades.

El Tribunal Suprem respon així a un recurs interposat per “Bankia” en contra de la sentència de l’Audiència Nacional de data 2014.11.04, obligava a aquesta organització a establir un sistema per registrar la jornada diària efectiva que realitzaven els seus treballadors.

La decisió del Suprem no deixa indefensos els treballadors, perquè en un moment donat puguin provar la realització d’hores extres, ja que l’empresa està obligada a lliurar a fi de mes una notificació que contingui el nombre d’hores extres treballades.

Les obligacions de les empreses, en relació al registre de control d’horari, després de la decisió del Tribunal Suprem són les següents:

Contractes a temps complet

  • No és obligatori el registre de la jornada diària.
  • S’ha de lliurar a cada treballador de forma mensual un informe que contingui el nombre d’hores extres laboradas o la no realització de les mateixes.

Contractes a temps parcial

  • És obligatori portar un registre de la jornada diària.
  • S’ha de lliurar a cada treballador de forma mensual un informe que contingui el nombre d’hores ordinàries i extraordinàries laboradas o la no realització d’aquestes últimes.
Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *