Hi, How Can We Help You?

En què consisteix el Projecte...

En què consisteix el Projecte DIVA?

L’Agència Estatal de l’Administració Tributària, va desenvolupar el sistema DIVA com a mitjà per digitalitzar les factures de compra – TAX FREE, dels turistes no originaris de la Unió Europea (UE), amb aquest sistema la duana podrà conformar les factures o formularis de reemborsament que presentin els turistes o viatgers quan surtin de la UE.Todo això d’acord en l’establert en la Llei 37/1992, que regula tot el que fa referència a l’Impost del Valor Afegit (IVA) i en l’Ordre Ministerial HAP / 2652/2012, de 05 de desembre del 2012.

Des de la seva posada en marxa el 2016 i fins l’1 de gener de 2019 el sistema DIVA és de caràcter voluntari, és a dir els viatgers o turistes poden utilitzar o optar pel sistema tradicional; no obstant això després de la data esmentada serà l’únic sistema oficial i vàlid a tot Espanya.

Avantatges del DIVA

L’aplicació d’aquest sistema duaner porta importants avantatges per als viatgers, els comerciants i l’autoritat duanera.

  • Els viatgers compten ara amb procediments de devolució més àgils i eficaços amb el sistema DIVA que els permetrà no haver d’esperar molt de temps en el punt de segellat o haver de fer llargues files, ja que l’Agència Tributària disposarà de forma anticipada de tota la informació de les vendes TAX FREE, podent realitzar controls eficaços que ajudi a minimitzar els temps de respuesta.
  • Els comerciants gaudeixen d’impuls a les vendes que els atorga el valor afegit que el sistema DIVA brinda als clients; a més compten un major nivell de seguretat i maneig de tot el processos, ja que els documents de reemborsament necessaris a la vostra disposició en el sistema de la Administración.
  • L’autoritat duanera pot controlar de forma més eficient l’ús lícit d’aquest avantatge fiscal.

Es té dret a la devolució de l’IVA en les següents circumstàncies:

  • Quan el viatger tingui la seva residència fora de la Unió Europea oa Ceuta, Melilla o Canarias.
  • Quan les compres realitzades no siguin part d’una expedició comercial i abandonin el territori de la UE en un termini de 90 dies després de la seva adquisició.

Com s’accedeix al Sistema DIVA?

Al moment de realitzar alguna compra s’ha d’exigir el formulari DIVA – TAX FREE, si la botiga o comerç no compta amb ell, sol·liciti la factura complerta. Quan es trobi a l’aeroport o port de sortida dirigiu-vos directament al punt de segellat a la duana, on podrà utilitzar les màquines automàtiques allà disposades, són intuïtives i les instruccions d’ús són molt senzilles. En cas de no posseir el formulari DIVA, adreceu-vos al personal autoritzat de la duana, qui comprovarà que es compleixin tots els requisits establerts i es procedirà a segellar les factures manualment; per fer aquest procés més senzill recordi portar:

  • Factures de compres o el formulari DIVA.
  • Els béns o productes per el que va a sol·licitar la devolució de l’IVA, val recordar que si no es presenten les mercaderies no podran ser segellades les factures o el formulario.
  • Tarjeta d’embarcament o la butlleta de la empresa de transport on s’indiqui la ruta de viatge.

Després d’aquest procés pot sol·licitar a l’empresa de tax free situada a la zona d’embarcament la devolució dels diners corresponent, aquesta transacció està subjecta a comissió; si es desitja es pot sol·licitar el reemborsament directament a la botiga on va realitzar les compres, en aquesta cas necessitarà la factura degudament segellada o la indicació del formulari DIVA.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *