Hi, How Can We Help You?

Domicili social vs Domicili fi...

Domicili social vs Domicili fiscal

És comú que per a algunes empreses i autònoms sorgeixi l’interrogant sobre la diferència que hi ha entre el domicili social i el fiscal; seguidament aclarirem aquest dubte basant-nos en els instruments legals que regeixen aquesta matèria.

Al moment de constituir una societat mercantil s’estableix un domicili social que figura en el document de constitució notariat; aquest domicili és públic, de manera que qualsevol interessat pot localitzar l’empresa a través del domicili social el qual, d’acord a la llei de societats de capital és el lloc on es desenvolupa l’activitat de l’empresa i apareix públicament en el Registre Mercantil.

El domicili fiscal a canvi determina a quina oficina tributària està assignada aquesta empresa; és vinculant per l’obligat tributari a l’efecte de procediments administratius i del control fiscal. Segons la llei general tributària, el domicili fiscal és el lloc de referència per a les relacions amb Hisenda i no és de coneixement públic.

És normal que tots dos domicilis coincideixin, tot i això no ha de necessàriament ser així, ja que un canvi en el domicili social d’una determinada empresa no implica necessàriament un canvi de domicili fiscal.

La Llei de societats de capital estableix que les societats de capital han de fixar el seu domicili dins de territori espanyol, en el lloc on s’ubiqui la seva administració i direcció, o en el lloc que es trobi la base principal de les seves operacions o explotació; la qual cosa implica que ha d’existir una relació entre el lloc designat com a domicili social desenvolupament de les activitats pròpies de l’empresa.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *