Hi, How Can We Help You?

Diferències entre usdefruit i...

Diferències entre usdefruit i nua propietat

És important iniciar puntualitzant que el ple domini és la suma de la nua propietat i l’usdefruit. Quan una persona adquireix una propietat, obté el que es coneix com el ple domini però aquest es divideix entre la nua propietat i l’usdefruit.

En aquest article es pretén exposar quines són les diferències entre ambdós conceptes. Cal assenyalar que la Llei defineix i regula d’una manera molt més extensa i detallada el que és l’usdefruit. Això és així ja que, com es veurà més endavant, la nua propietat té unes facultats i drets molt limitats.

L’usdefruit és el dret d’utilitzar i gaudir d’un bé o dret. Mentre que la nua propietat es coneix com la titularitat sobre un bé o cosa, però que no compta amb el dret a gaudir-lo.

En aquest sentit, un usufructuari, fa servir els fruits, les rendes, els beneficis o els interessos que pugui produir la cosa en qüestió, sobre la qual es constitueix l’usdefruit. Un exemple recurrent és l’usdefruit d’un habitatge: aquest té el dret de viure i gaudir-ne o el dret a llogar-la i fer-se de la seva renda.

Per contra, el nu propietari pot considerar-se com l’amo o titular del bé o dret en qüestió però compta amb facultats molt reduïdes mentre hi usdefruit de la cosa. Només quan s’extingeixi aquest procés podrà fer ús i gaudir de la seva propietat.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *