Hi, How Can We Help You?

Devolució IRPF durant la baix...

Devolució IRPF durant la baixa per maternitat

Des del passat dilluns 3 de desembre l’Agència Tributària ha posat a disposició al seu portal web el formulari de sol·licitud de devolució de retencions per maternitat; tindran accés prioritari els pares i mares les quanties datin dels anys 2014 i 2015; el procediment de reclamació, d’acord a l’expressat per la ministra d’Hisenda ha estat simplificat substancialment.

Els interessats a accedir al formulari online han d’ingressar al lloc web de l’AEAT, després situar l’apartat Prestació maternitat i paternitat (Sentència del Tribunal Suprem) identificar-utilitzant el número de referència IRPF 2017, el Sistema Cl @ vePIN o certificat electrònic, un cop identificat satisfactòriament es pot accedir a la sol·licitud.

Para continuar amb la sol·licitud de forma digital cal omplir el formulari que es presenta, si es prefereix es pot fer la sol·licitud presentant el formulari a les oficines corresponents, si ha optat pel procés automatitzat s’haurà d’incloure en el formulari les dades següents:

  • Nom de la persona (pare o mare) que fa la sol·licitud de devolució. En cas d’actuar com a representant de l’interessat s’haurà d’omplir també l’apartat de Representant i incloure les dades que es solicitan.
  • Año en què se sol·licita la devolució: actualment només es pot realitzar sol·licituds corresponents als anys 2014 i 2015, en cas de tenir sol·licituds de tots dos anys s’ha de marcar les dues caselles; els pares amb fills nascuts en els dos períodes han de fer sol·licituds per separat, ja que el criteri utilitzat per hisenda per processar les devolucions es basa en l’exercici fiscal i no en el contribuent.

També podran tramitar les ajudes els pares i mares amb fills nascuts a 201, sempre que hagin rebut part de les prestacions durant l’any 2014.

Els pares i mares els fills dels quals van néixer en els anys 2016 i 2017 han d’esperar que el sistema obri la opció corresponent per omplir el formulari i fer la sol·licitud de devolució IRPF durant la baixa per  maternitat.

Seguidament s’ha d’incloure en el formulari el número del compte corrent comte el contribuent vol li sigui dipositat els diners corresponents a la devolució, és important saber que el titular del compte ha de ser la mateixa persona que fa la sol·licitud de devolució.

Després d’incloure totes les dades, es dóna clic al botó Enviar; la sol·licitud només serà enviada si conté totes les dades requerides, en cas de faltar algun ha de ser completat perquè la sol·licitud pugui ser efectivament enviada.Hacienda a través del seu portaveu ha informat que les devolucions s’estan processant d’acord al seu ordre de recepció des del mateix moment en què es va posar en funcionament el formulari electrònic al seu portal digital, és a dir al passat 3 de Desembre.

Els interessats que desitgin fer els tràmits de forma presencial, hauran de descarregar el document contentivo del formulari al portal web d’hisenda , després demanar una cita a l’oficina de l’Agència Tributària per lliurar-lo en la data indicada.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *