Hi, How Can We Help You?

Descobreix tot sobre el Cashfl...

Descobreix tot sobre el Cashflow

Encara que per a la majoria de nosaltres el terme cashflow no és molt familiar, aquest es refereix al flux de caixa o tresoreria, el qual és un factor imprescindible per a l’èxit de la nostra empresa o negoci, a causa que aquest pot influir directament en l’estat financer de la mateixa. També ens permetrà saber amb molt detall els nostres nivells de pèrdua i guany.

Així que el cashflow ens permet tenir un estimat bastant realista sobre la liquiditat econòmica de la nostra empresa, per la qual cosa és un instrument molt necessari per a qualsevol empresari o inversor, sense importar que els seus competència estiguin relacionades o no amb l’àmbit econòmic.

El concepte de cashflow està molt relacionat amb la caixa i la comptabilitat, pel que pot ajudar-nos a realitzar una anàlisi financera de la nostra empresa per conèixer la seva realitat, però també és un terme que té a veure amb la tresoreria de l’empresa, això es deu al fet que aquest ens permetrà conèixer el seu estat o els seus canvis.

Beneficis del Cashflow

Tot i que el cashflow sigui vist per molts com un simple indicador de l’estat financera d’una empresa o negoci, la veritat és que aquest pot dotar-nos d’alguns beneficis com les amortitzacions i les provisions, les quals també estan bastant relacionades amb la tresoreria de la nostra empresa.

Per la seva banda l’amortització es refereix a un import el qual representa una sortida dels diners, o el que vol dir una pèrdua de guanys, no obstant les amortitzacions no involucren algun desemborsament o descens del nostre capital o efectiu, a causa que aquest es troba en la tresoreria on roman protegit.

Conèixer sobre el cashflow també ens permetrà prendre algunes provisions per a la nostra empresa, la qual cosa ens ajudarà a protegir els nostres ingressos. Al mateix temps a l’cashflow ens permet calcular, quant capital és capaç de generar una empresa dins d’un temps específic, el que també ens permetrà realitzar projeccions a futur.

Basant-nos en el cashflow també podrem fer una anàlisi summament profund sobre la salut econòmica del nostre negoci, qualsevol tipus de canvi que aquesta realitzi i la seva forma d’evolució, el que ens permet saber si serem capaços de mantenir tots els pagaments i compromisos de la nostra empresa en el futur.

Així podrem saber amb anticipació si generarem les entrades suficient per pagar-li als nostres proveïdors, finançadors i creditors, a més de quines són les decisions més pertinents a l’hora d’invertir en el nostre negoci.

Un aspecte molt important a tenir en compte és que existeixen diferents tipus de cashflow, aquests es refereixen segons la seva forma d’ingrés, per exemple hi ha el cashflow operatiu el qual prové de diferents inversions, i altres operacions financeres de la nostra empresa i els seus associats i el cashflow per destinació el qual prové d’accionistes i inversors.

Si vols tenir el control total sobre les inversions i el flux de capital de la teva empresa llavors el cashflow comptable és un mètode que et serà de gran ajuda, i a més afavorirà la vitalitat de la nostra empresa.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *