Hi, How Can We Help You?

Coses que hem de saber sobre l...

Coses que hem de saber sobre la incapacitat permanent

Un treballador qualifica per a la incapacitat permanent (IP) quan per un accident o malaltia professional els siguin reduïdes les seves capacitats anatòmiques o funcionals i quedi discapacitat per treballar de forma permanent i en aquests casos no és exigit cap tipus de cotització.

En els casos d’una incapacitat permanent absoluta o invalidesa derivat d’un accident que no sigui laboral on el treballador no estigués en situació d’assimilada ni d’alta, la llei exigeix ​​que aquest hagi cotitzat almenys 15 anys i un lapse de cotització de 3 anys durant els últims 10 anys.

En tots dos casos, quan els és aprovada la situació d’incapacitat permanent se’ls substituiran els seus ingressos que no poden percebre pel seu treball, per una prestació de la Seguretat Social, la qual pot accedir després d’esgotar els terminis màxims de la Incapacitat temporal ( IT) on la curació total no estava present.

H2 Grau de discapacitat permanent

És important destacar, que hi ha diversos tipus o graus d’incapacitat permanent i que els mateixos depèn del nivell d’afectació del treballador que li impedeix continuar treballant. Sent qualificades en A, B, C i D, els quals són revisables i poden passar d’un grau a un altre depenent de l’evolució de les malalties.

H3 Grau A Discapacitat permanent parcial (PPI)

Grau A o discapacitat permanent parcial (IPP) es presenta quan el treballador té una disminució major al 33% en el seu acompliment i rendiment de la seva professió o ofici en què laborava, la qual no l’inhabilita completament per complir-la. Amb una indemnització equivalent a 24 pagaments mensuals basats en la normativa que va donar lloc al seu IPP.

H3 Grau B Incapacitat permanent total (IPT)

Grau B o incapacitat permanent total (IPT), atribuïda a la que inhabilita el treballador per a la realització o l’acompliment de totes o almenys de les tasques fonamentals de les seves funcions professionals habituals, però que pugui dedicar-se a una professió diferent. Compensat amb el 55% sobre la base de les seves últimes aportacions. Per a majors de 55 anys amb un 20% addicional, hi ha dificultats per aconseguir ocupació en un altre tipus d’activitat.

H3 Grau C Incapacitat permanent absoluta (IPA)

Grau C o incapacitat permanent absoluta (IPA), com el terme indica el treballador està totalment inhabilitat per exercir la seva professió i al mateix temps qualsevol altre ofici. Aquest tipus de discapacitat correspon al 100% de compensació de la base reguladora.

Grau D Gran discapacitat (GI)

Grau D o gran discapacitat (GI), són els casos de treballadors que per una incapacitat permanent necessiten de l’assistència o ajuda d’altres persones per a realitzar els actes prioritaris de la subsistència.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *