Ompli el següent formulari per contactar amb nosaltres

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

Assumpte

El teu missatge

Accepto la política de privacitat i de protecció de dades.

Conforme el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ASSESSORIA M.GIRONES, S.L., com a Responsable del tractament, li comunica que les seves dades de caràcter personal recollits en aquest fornulari, s’utilitzen només per a la finalitat per la qual ens ha contactat i que es desprèn de l’execució del contracte entre les parts, sense que es prevegi cedir-les a tercers més enllà del compliment de les obligacions legals, conservant-les fins el compliment de les finalitats per les quals van ser recollides i durant els terminis previstos en la Llei respecte la prescripció de responsabilitats, indicant que pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, mitjançant l’enviament de correu electrònic a l’adreça assessori@mgirones.com, indicant específicament el que desitja, o a través de l’adreça física: Gran Via Jaume I núm. 5, 2n 2a – 17001 Girona; podent presentar, en el seu cas, una reclamació davant l’AEPD. Més informació a https://www.assessoriamgirones.com/