Hi, How Can We Help You?

Com afrontar un requeriment de...

Com afrontar un requeriment de l’Agència Tributària

Al moment de rebre un requeriment d’Hisenda, cal respondre de forma expedita per evitar inconvenients futurs amb l’Agència Tributària; val a dir que aquestes missives es redacten en forma estàndard, cosa que dificulta en moltes ocasions entendre el que realment s’està solicitando.

L’Agència Tributària envia els requeriments a les persones naturals per correu certificat, generalment utilitza fins per dues ocasions, però n’hi ha que decideixen no rebre’ls al seu domicili oa l’oficina de correus corresponent.

No obstant això tal actitud només empitjora la seva situació, ja que una vegada que han estat notificats comença a córrer el termini per donar resposta dit requeriment. Si es deixa vèncer aquest termini es perd tot dret a fer qualsevol tipus d’al·legats.

Lae societats mercantils o persones jurídiques reben la comunicació per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic que han registrat davant l’Agència Tributària.

Respondre a un requeriment de l’Agència Tributària

Al moment de rebre la notificació d’Hisenda per a un requeriment es té un termini de 10 dies hàbils per fer arribar a l’Agència Tributària una resposta, aquest termini comença a regir el dia següent d’haver estat notificat; d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, es consideren com a dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.

En cas de no contestar al requeriment en aquest termini, es pot igualment enviar una resposta extemporània, però cal saber que l’Agència Tributària no està en l’obligació d’atendre l’escrit.

Para respondre a qualsevol requeriment es pot utilitzar tres vies:

Resposta via telemàtica

Per accedir a aquesta via s’ha d’ingressar al portal web de l’AEAT, situar la pestanya Tràmits destacats i dins del menú l’opció Contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb una notificació rebuda de l’AEAT.

Per accedir a aquesta opció cal tenir a mà qualsevol dels següents documents:

  • Certificat digital o DNI electrónico.
  • Sistema Clau (PIN 24H antic) .
  • CSV – codi segur de verificació.

Un cop s’ingressi es pot consultar el document enviat per l’AEAT a l’opció Les meves notificacions; també es té l’opció de presentar qualsevol escrit que es consideri pertinent; els al·legats s’han de presentar en format pdf o docx (Word) i la seva grandària ha de ser menor a 46 megues.

Resposta via correu ordinari

Es pot enviar qualsevol escrit i tots els documents que es consideri necessaris en un sobre tancat dirigit al registre en la Delegació d’Hisenda.

Resposta personal sol·licitant cita

A través del portal web de l’Agència Tributària es pot sol·licitar una cita abans que venci el termini de 10 dies hàbils, en la data estipulada s’acudeix personalment a l’Agència Tributària per consultar l’expedient i presentar els al·legats que es consideri necessaris.

Consideracions finals

És important saber que si no es respon a un requeriment en el termini previst té efectes inapel·lables, fins i tot es pot ser multat per la suma de 150 euros.

En cas de presentar un al·legat i l’AEAT no ho consideri com a vàlid i mantingui la seva resolució, s’emetrà una missiva en què s’informa a l’usuari d’aquesta situació, es realitzarà a més una liquidació paral·lela, la qual inclou la proposta de renda que la agència Tributària considera correcta.

Abans de realitzar la liquidació paral·lela es compta amb un altre termini per a presentar nous al·legats, cal enviar tota la documentació que suporti els al·legats.

Finalitzat aquest termini i de mantenir Hisenda seva consideració inicial, cal abonar la liquidació paral·lela, per després utilitzar altres vies jurisdiccionals.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *