Hi, How Can We Help You?

Featured

Nova llei per autònoms

Després de diversos mesos d'espera i expectativa, els treballadors autònoms per fi comencen a veure els resultats de la proposta de reforma de la llei d'autònoms. Pel que sembla la seva aplicació ja té una data estipulada, però després de tant de temps aquest tema és bastant complicat, ja que fins f...

Read More

L’amnistia fiscal es declara inconstitucional

La amnistia fiscal, coneguda com a Declaració Tributària Especial (DTE) va ser una mesura dissenyada l'any 2012. La seva finalitat era que aflorés els diners que els subjectes passius de cada impost havien amagat a l'administració. Al principi, els evasors només havien de pagar el 10% de les quantit...

Read More

Coses que hem de saber sobre la incapacitat permanent

Un treballador qualifica per a la incapacitat permanent (IP) quan per un accident o malaltia professional els siguin reduïdes les seves capacitats anatòmiques o funcionals i quedi discapacitat per treballar de forma permanent i en aquests casos no és exigit cap tipus de cotització. En els casos d...

Read More

Com tributa el lloguer de béns immobles a la declaració de la renda

Per saber com tributa el lloguer de béns immobles a la declaració de la renda, cal conèixer sobre el moviment de la fiscalitat per a propietaris (persona física) no professionals ni empresaris. D'acord amb l'article 22 de la Llei 35/2006, de la Llei d'Impost sobre la Renda Persones Físiques, del 28 ...

Read More

Empreses o entitats obligades a presentar l’Impost sobre Societats

Davant aquesta pregunta cal destacar que, per norma general, estan obligats a presentar la declaració de l'Impost sobre Societats tots els subjectes passius del mateix, independentment que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que s'hagin obtingut o no ren...

Read More

Obligacions a l’hora de presentar la declaració de la renda. És obligatori per tothom?

Ja ha començat la campanya per presentar l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l’any 2016 que durarà fins a finals del mes de juny. L’IRPF és un dels impostos més voraços que tenim en el nostre sistema tributari i grava les RENDES MUNDIALS que obté el contribuent resident fiscal...

Read More

Arrendament operatiu vs arrendament financer

L'arrendament o lloguer en general es divideix entre dos tipus: l'operatiu i el financer. El tractament fiscal que s'atribueix a cada un d'ells és diferent i en concret, la Llei de l'Impost sobre Societats regula un règim especial i obligatori per als arrendaments financers. Read More

Nova mesura en contra del frau fiscal i el blanqueig de capitals

El Govern està treballant en un decret de llei per modificar la normativa vigent a dia d’avui sobre la limitació de pagaments en efectiu. Com ens afecta, fins ara, la limitació de pagaments en efectiu? Read More