Què són les empreses familiars, el Protocol Familiar i la importància d’aquest

L’empresa familiar és una peça clau en l’economia espanyola. Segons l’últim estudi realitzat per l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), s’estima que més del 80% sobre el total d’empreses de l’Estat són familiars. Amés, aquest tipus d’empreses generen més del 50% del PIB del sector privat. Les xifres no disminueixen massa s...

Read More

Novetats fiscals en la liquidació de l’Impost sobre Societats introduïdes pel Reial-Decret Llei 3/2016

Amb la recent aprovació del Reial-Decret Llei 3/2016 de 3 de desembre, s’introdueixen novetats importants i modificacions que afecten a l'elaboració de la declaració de l'Impost sobre Societats. Algunes d’aquestes novetats són amb caràcter retroactiu i per tant, s’han d’aplicar alhora de realitzar la declaració de l’Impo...

Read More

IVA: Aprovat el subministrament immediat d’informació, nou sistema de gestió

L’Agencia Tributaria ha aprovat el Real Decret 596/2016, de 2 de desembre, per la modernització, millora i impuls al us de medis electrònics en la gestió de l’impost sobre el valor afegit (IVA). Concretament, s’ha aprovat un nou model per portar, electrònicament, els Llibres Registre d’IVA:  Subministrament Immediat...

Read More

Nova mesura en contra del frau fiscal i el blanqueig de capitals

El Govern està treballant en un decret de llei per modificar la normativa vigent a dia d’avui sobre la limitació de pagaments en efectiu. Com ens afecta, fins ara, la limitació de pagaments en efectiu? Read More

Com planificar el tancament de l’any 2016?

S’acosta el final de l’any 2016 i el més habitual és que l’exercici econòmic de les societats coincideixi amb l’any natural, és a dir, que vagi de l’1 de gener fins al 31 de desembre. Partint d’aquesta premissa, és en aquesta última data quan les empreses han de realitzar el tancament de la seva comptabilitat financera a fi...

Read More

Que és i com funciona el Crowfunding?

Actualment sentim a parlar del crowfunding a diferents medis, però: què és realment el crowfunding i com funciona aquest en el dia a dia? Generalment, quan una persona o empresa vol emprendre un projecte, necessita de finançament aliè per portar-lo a terme. Aquest finançament, fins ara, es basava pràcticament només en la...

Read More
1 6 7