Límits per a poder tributar en mòduls

El Ministeri d'Hisenda va publicar al seu portal web el Projecte d'ordre per al mètode d'estimació objectiva de l'IRPF que es desenvoluparà en l'any 2019, igualment per al règim especial simplificat de l'IVA; l'ens ministerial ha indicat a més que ha decidit atorgar una pròrroga als límits de mòduls per un any més. Read More

Procés per fixar les vacances a l’empresa

Les vacances d'estiu dels treballadors són un anhel i una realitat que es compleix gràcies al conveni que no amplia la seva durada però que assegura que els empleats gaudeixin de trenta (30) dies naturals de vacances. Aquest gaudi cal fixar-lo de mutu acord i el treballador ha d'estar en coneixement sobre aquest lapse de va...

Read More

Diferències entre usdefruit i nua propietat

És important iniciar puntualitzant que el ple domini és la suma de la nua propietat i l'usdefruit. Quan una persona adquireix una propietat, obté el que es coneix com el ple domini però aquest es divideix entre la nua propietat i l'usdefruit. En aquest article es pretén exposar quines són les diferències entre ambdós con...

Read More

Normativa Intrastat registra intercanvi de mercaderies de la Unió Europea

Es coneix com la Intrastat a la normativa que permet que es determini el lliurament de dades que són necessaries per el disseny de l'estadística relacionada amb els intercanvis de béns entre els estats membres de la Unió Europea (UE) i constitueix molt més que una declaració per mitjà d'aquest sistema on es registren els in...

Read More

Apps que faciliten la gestió dels autònoms

Estàs al corrent de la utilitat de les últimes aplicacions o apps que s'han innovat per als autònoms? Amb les mateixes s'estalvia temps i diners perquè faciliten l'acompliment de moltes funcions de manera efectiva. Són eines que ajuden a l'organització quotidiana dels autònoms de forma molt pràctica i amb qualitat, amb el q...

Read More

Com utilitzar l’assistent virtual per qüestions tributàries del SII

El sistema de Subministrament immediat de la Informació (SII) creat per al maneig electrònic dels llibres registre de l'impost al valor afegit - IVA per l'Agència Tributària (AEAT); per a l'emissió i declaració a través del mateix en un termini de quatre (04) dies naturals del detall de totes les factures emeses i rebudes. ...

Read More
1 2 3 7