Tot el que necessita saber sobre les societats limitades

Quan els emprenedors volen tenir una propietat d'una empresa sota la modalitat de societat limitada, haurien de informar-se sobre què és i quines característiques tenen, per tal de tenir el major nombre de dades importants que els permeten abordar la seva emprenedoria amb major nivell d'avantatge per l'èxit. En aquest se...

Read More

Despeses deduïbles per a autònoms en la declaració trimestral davant d’Hisenda

La declaració trimestral genera certs dubtes a la majoria dels empresaris individuals o treballadors autònoms, entre les quals hi si han d'incloure les seves despeses en aquesta declaració. En aquest punt en el cal tenir prudència i coneixement de quins poden incloure i quines no, per evitar sobrecarregar aquesta llista i n...

Read More

Com afrontar un requeriment de l’Agència Tributària

Al moment de rebre un requeriment d'Hisenda, cal respondre de forma expedita per evitar inconvenients futurs amb l'Agència Tributària; val a dir que aquestes missives es redacten en forma estàndard, cosa que dificulta en moltes ocasions entendre el que realment s'està solicitando. L'Agència Tributària envia els requerime...

Read More

Devolució IRPF durant la baixa per maternitat

Des del passat dilluns 3 de desembre l'Agència Tributària ha posat a disposició al seu portal web el formulari de sol·licitud de devolució de retencions per maternitat; tindran accés prioritari els pares i mares les quanties datin dels anys 2014 i 2015; el procediment de reclamació, d'acord a l'expressat per la ministra d'H...

Read More

Assegurances especials per a administradors

L'administrador de l'empresa mereix d'una bona assegurança que en general requereix d'assessoria perquè entre altres coses, es regeixi per la Llei 31/2014 de 3 de desembre, la qual modifica la Llei de societats de capital i és un gran canvi en el règim de responsabilitat dels administradors sociales. Es una normativa que...

Read More

En què consisteix el Projecte DIVA?

L'Agència Estatal de l'Administració Tributària, va desenvolupar el sistema DIVA com a mitjà per digitalitzar les factures de compra - TAX FREE, dels turistes no originaris de la Unió Europea (UE), amb aquest sistema la duana podrà conformar les factures o formularis de reemborsament que presentin els turistes o viatgers qu...

Read More
1 2 7