Hi, How Can We Help You?

Augmenta l’import exempt...

Augmenta l’import exempt a IRPF per vals de menjar i beques per estudi

Incrementen sumes de serveis d’alimentació i beques

La quantitat diària exempta d’IRPF del servei de menjador mitjançant vals de menjador o xecs-restaurant s’incrementés de 9 a 11 euros diaris; igual que la de beques públiques i les concedides per entitats beneficiàries del mecenatge per als que cursen estudis passant de 3.000 a 6.000 euros a partir de l’1 de gener de 2018.

La quantia d’aquest benefici s’eleva de 15.000 a 18.000 per despeses relatives a allotjament i transport per beneficiar estudiants d’estudis reglats fins del nivell màster inclòs o el seu equivalent, abans era fins a segon cicle universitari.

Com a novetat el Reial Decret 1074/2017 va modificar l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, elevant les quanties abans esmentades de les subvencions per menjar i beques per estudi exemptes de l’IRPF amb vigència a partir del 2018.01.01.

Requisits de les empreses de menjador

En aquest sentit, es van elevar de 9 a 11 euros la suma diaria exempta de fórmules indirectes de prestació de servei de menjador per vals, targetes o mitjans electrònics de pagament donats al treballador. Les empreses que presten aquest servei tenen consideració per al lliurament de productes amb rebaixes en complir amb certs requisits, com:

  • El servei ha de tenir lloc en dies hàbils per al treballador, durant els dies que meriten dietes per manutenció exceptuades de gravamen i quan es presti per fórmules indirectes no poden superar els 11 euros diaris.
  • Els cupons electrònics o tiquets de paper han de ser identificats amb l’empresa, el seu import nominal i estar numerats. Són intransmissibles i no poden acumular-se. No es poden reemborsar i només poden usar-se en establiments d’hostaleria.
  • Les empreses han de conservar la relació de dia de lliurament i import nominal dels seus serveis de vals de menjar i altres documents similars. També, en lliurar targetes electròniques de pagament han de conservar el document amb indicació de quantia diària.

Increments de beques fins per a doctorats

Els increments en l’exempció de determinades beques tenen efecte des del 2018.01.01, tant de les beques públiques com les concedides per entitats beneficiàries del mecenatge.

Les beques per cursar estudis reglats, referides a costos de matrícula, el seu equivalent i d’assegurances d’accidents corporals i assistència sanitària que beneficiï al becari, al seu cònjuge o fill que no comptin amb cobertura de Seguretat Social, estan exemptes de la dotació econòmica fins 6.000 euros a l’any.

Mentre, que aquest import s’incrementarà fins a un màxim de 18.000 euros anuals quan tingui per objecte compensar despeses com allotjament i transport per a cursar estudis reglats del sistema d’educació fins màster inclòs o el seu equivalent. Podent augmentar a 21.000 euros a l’any per a estudis a l’estranger.

Les beques per a estudis de doctorat, la dotació econòmica estarà exempta fins a un màxim de 21.000 euros a l’any i 24.600 euros quan es realitzin a l’estranger. Quan tinguin una durada menor a un any, la seva quantia corresponent serà proporcional.

Les beques d’investigació i doctorat gaudiran d’exempció derivada del programa del qual el beneficiari sigui contribuent i inclouen compensacions per despeses de manutenció, estada i locomoció per assistència a esdeveniments científics.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *