Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: Març 7, 2019

En què consisteix el Projecte DIVA?

L'Agència Estatal de l'Administració Tributària, va desenvolupar el sistema DIVA com a mitjà per digitalitzar les factures de compra - TAX FREE, dels turistes no originaris de la Unió Europea (UE), amb aquest sistema la duana podrà conformar les factures o formularis de reemborsament que presentin e...

Read More