Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: Octubre 24, 2018

Diferències entre usdefruit i nua propietat

És important iniciar puntualitzant que el ple domini és la suma de la nua propietat i l'usdefruit. Quan una persona adquireix una propietat, obté el que es coneix com el ple domini però aquest es divideix entre la nua propietat i l'usdefruit. En aquest article es pretén exposar quines són les dif...

Read More