Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: Febrer 6, 2018

Situació personal i familiar: Model 145

A principi de cada any les empreses lliuren a cadascun dels seus treballadors el Model 145 de Comunicació de dades al pagador per al càlcul de les retencions d'IRPF; un document fonamental per a la declaració de l'impost sobre la renda que caldrà presentar a l'any següent; seguidament et donem les c...

Read More