Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: Gener 18, 2018

Domicili social vs Domicili fiscal

És comú que per a algunes empreses i autònoms sorgeixi l'interrogant sobre la diferència que hi ha entre el domicili social i el fiscal; seguidament aclarirem aquest dubte basant-nos en els instruments legals que regeixen aquesta matèria. Al moment de constituir una societat mercantil s'estableix...

Read More