Hi, How Can We Help You?

Archive for Novembre 19, 2018

Procés per fixar les vacances a l’empresa

Les vacances d'estiu dels treballadors són un anhel i una realitat que es compleix gràcies al conveni que no amplia la seva durada però que assegura que els empleats gaudeixin de trenta (30) dies naturals de vacances. Aquest gaudi cal fixar-lo de mutu acord i el treballador ha d'estar en coneixement...

Read More

Diferències entre usdefruit i nua propietat

És important iniciar puntualitzant que el ple domini és la suma de la nua propietat i l'usdefruit. Quan una persona adquireix una propietat, obté el que es coneix com el ple domini però aquest es divideix entre la nua propietat i l'usdefruit. En aquest article es pretén exposar quines són les dif...

Read More

Normativa Intrastat registra intercanvi de mercaderies de la Unió Europea

Es coneix com la Intrastat a la normativa que permet que es determini el lliurament de dades que són necessaries per el disseny de l'estadística relacionada amb els intercanvis de béns entre els estats membres de la Unió Europea (UE) i constitueix molt més que una declaració per mitjà d'aquest siste...

Read More

Apps que faciliten la gestió dels autònoms

Estàs al corrent de la utilitat de les últimes aplicacions o apps que s'han innovat per als autònoms? Amb les mateixes s'estalvia temps i diners perquè faciliten l'acompliment de moltes funcions de manera efectiva. Són eines que ajuden a l'organització quotidiana dels autònoms de forma molt pràctica...

Read More

Com utilitzar l’assistent virtual per qüestions tributàries del SII

El sistema de Subministrament immediat de la Informació (SII) creat per al maneig electrònic dels llibres registre de l'impost al valor afegit - IVA per l'Agència Tributària (AEAT); per a l'emissió i declaració a través del mateix en un termini de quatre (04) dies naturals del detall de totes les fa...

Read More

Augmenta l’import exempt a IRPF per vals de menjar i beques per estudi

Incrementen sumes de serveis d'alimentació i beques

La quantitat diària exempta d'IRPF del servei de menjador mitjançant vals de menjador o xecs-restaurant s'incrementés de 9 a 11 euros diaris; igual que la de beques públiques i les concedides per entitats beneficiàries del mecenatge per a...

Read More

Nova sentència referent a permisos per naixement, matrimoni i mort d’un familiar

Interpretació legal modifica compte de dies per a certs permisos retribuïts El 13 de febrer de 2018 una sentència del Tribunal Suprem ha introduït canvis en la interpretació a l'aplicació de les llicències o permisos retribuïts, llevat d'algunes excepcions, s'iniciava el recompte...

Read More

La nova llei de protecció de dades

RGPD amb més protecció per a dades electròniques de ciutadans de la UE

Els ciutadans europeus des del 25 de maig hauran d'autoritzar a les empreses perquè aquestes puguin utilitzar les seves dades i a més podran conèixer quines de les seves dades estan fent servir, com els fan servir, per ...

Read More

Les Plataformes de pisos turístics hauran d’informar a hisenda

Una de les novetats tributaris d'aquest 2018 és l'obligació imposada a les plataformes intermediàries de lloguers d'habitatges turístics d'informar sobre les operacions realitzades pels seus usuaris registrats a Hisenda. La mesura adoptada per l'Administració Tributària afecta de manera directa a le...

Read More