Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: Desembre 15, 2017

Descobreix tot sobre el Cashflow

Encara que per a la majoria de nosaltres el terme cashflow no és molt familiar, aquest es refereix al flux de caixa o tresoreria, el qual és un factor imprescindible per a l'èxit de la nostra empresa o negoci, a causa que aquest pot influir directament en l'estat financer de la mateixa. També ens pe...

Read More