Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: Novembre 14, 2017

Coneix el model 720 de declaració tributària sobre béns i drets a l’estranger

El model 720 es refereix a una forma de declaració tributària referent als béns i drets que es posseeixen a l'estranger, aquest posseeix un caràcter específicament informatiu, i té la finalitat d'obtenir major informació sobre els béns de contingut econòmic que les empreses gestionen i tenen situats...

Read More