Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: Agost 29, 2017

L’amnistia fiscal es declara inconstitucional

La amnistia fiscal, coneguda com a Declaració Tributària Especial (DTE) va ser una mesura dissenyada l'any 2012. La seva finalitat era que aflorés els diners que els subjectes passius de cada impost havien amagat a l'administració. Al principi, els evasors només havien de pagar el 10% de les quantit...

Read More

Coses que hem de saber sobre la incapacitat permanent

Un treballador qualifica per a la incapacitat permanent (IP) quan per un accident o malaltia professional els siguin reduïdes les seves capacitats anatòmiques o funcionals i quedi discapacitat per treballar de forma permanent i en aquests casos no és exigit cap tipus de cotització. En els casos d...

Read More