Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: Març 24, 2017

Arrendament operatiu vs arrendament financer

L'arrendament o lloguer en general es divideix entre dos tipus: l'operatiu i el financer. El tractament fiscal que s'atribueix a cada un d'ells és diferent i en concret, la Llei de l'Impost sobre Societats regula un règim especial i obligatori per als arrendaments financers. Read More