Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: Març 24, 2017

Arrendament operatiu vs arrendament financer

L'arrendament o lloguer en general es divideix entre dos tipus: l'operatiu i el financer. El tractament fiscal que s'atribueix a cada un d'ells és diferent i en concret, la Llei de l'Impost sobre Societats regula un règim especial i obligatori per als arrendaments financers. Read More

Què són les empreses familiars, el Protocol Familiar i la importància d’aquest

L’empresa familiar és una peça clau en l’economia espanyola. Segons l’últim estudi realitzat per l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), s’estima que més del 80% sobre el total d’empreses de l’Estat són familiars. Amés, aquest tipus d’empreses generen més del 50% del PIB del sector privat. Les xifre...

Read More