Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: Desembre 20, 2016

IVA: Aprovat el subministrament immediat d’informació, nou sistema de gestió

L’Agencia Tributaria ha aprovat el Real Decret 596/2016, de 2 de desembre, per la modernització, millora i impuls al us de medis electrònics en la gestió de l’impost sobre el valor afegit (IVA). Concretament, s’ha aprovat un nou model per portar, electrònicament, els Llibres Registre d’IVA:   Read More