Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: Novembre 11, 2016

Com planificar el tancament de l’any 2016?

S’acosta el final de l’any 2016 i el més habitual és que l’exercici econòmic de les societats coincideixi amb l’any natural, és a dir, que vagi de l’1 de gener fins al 31 de desembre. Partint d’aquesta premissa, és en aquesta última data quan les empreses han de realitzar el tancament de la seva com...

Read More